Curs Manager proiect

Cursul Manager proiect se organizeaza in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de studii superioare.

Descriere
Ocupatia manager de proiect are in vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza si implementa proiecte la nivel operational.
Competentele managerului de proiect se coreleaza cu functiile ce ilustreaza intregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea si delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesati in proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activitati; stabilirea rolurilor si responsabilitatilor in cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcina de realizat; alcatuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor si identificarea si inregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor si/sau lucrarilor necesare in desfasurarea proiectului; comunicarea planului proiectului si obtinerea aprobarii din partea factorilor interesati; pregatirea unui buget pentru finantarea proiectului; asigurarea de rezerve si eliberarea de fonduri; pregatirea lucrarilor pentru incepere, intrerupere, sau continuare; monitorizarea progresului proiectului; analizarea si comunicarea rezultatelor; negocierea schimbarilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atat fizic, cat si financiar).

Competente
Dupa finalizarea cursului, absolventii promovati primesc Certificate de Absolvire, eliberate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si europeana si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

1. Stabilirea scopului proiectului;
2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului;
3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului;
4. Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect;
5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect;
6. Managementul riscurilor;
7. Managementul echipei de proiect;
8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului;
9. Managementul calitatii proiectului.

Durata
2 saptamani

Pret
PRET: 520 LEI
REDUCERE 100 LEI PENTRU PLATA INTEGRALA LA INSCRIERE