Agent hidrotehnic

Cursul de calificare Agent hidrotehnic se organizeaza  in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

La solicitarea participantilor, cursul se poate organiza online.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de invatamant gimnazial.

Descriere

Agentul hidrotehnic îşi desfăşoară activitatea cu preponderenţă în cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor, în cadrul formaţiilor de lucru.

Atribuţiile principale ale Agentului hidrotehnic sunt:

 • întreţinerea albiilor minore ale cursurilor de apă;
 • întreţinerea şi repararea lucrărilor hidrotehnice care asigură protejarea malurilor şi apărarea împotriva inundaţiilor;
 • verificarea şi întreţinerea axului de referinţă cadastral;
 • supravegherea lucrărilor de apărare în perioadele normale;
 • participarea la operaţiile de apărare împotriva inundaţiilor şi a fenomenelor periculoase;
 • semnalarea poluărilor accidentale;
 • efectuarea de măsuratori la forajele de observaţie;
 • efectuarea de măsurători de niveluri ale apei râurilor pe durata viiturilor;
 • gospodărirea mijloacelor şi a materialelor din dotare, inclusiv stocurile de apărare împotriva inundaţiilor.
Competente

Dupa finalizarea cursului, absolventii primesc Certificate de Calificare, eliberate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si europeana si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

 1. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi psi
 2. Lucrul în echipă
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 5. Întreţinerea albiilor minore ale cursurilor de apă
 6. Întreţinerea şi repararea lucrărilor hidrotehnice
 7. Întreţinerea axului de referinţă cadastral
 8. Supravegherea lucrărilor de apărare în perioadele normale
 9. Participarea la operaţiile de apărare împotriva inundaţiilor şi a fenomenelor periculoase
 10. Semnalarea poluărilor accidentale
 11. Efectuarea de măsurători la foraje
 12. Gospodărirea mijloacelor şi materialelor din dotare

Durata
4 luni si jumatate

PRET: 1000 LEI
REDUCERE 100 LEI PENTRU PLATA INTEGRALA LA INSCRIERE