Curs Asistent Maternal

Cursul Asistent maternal vă oferă competențe esențiale și vă pregătește pentru o carieră în care veți fi un factor cheie în viața copiilor și în integrarea lor în familie și societate.

Ce Face Un Asistent Maternal?

 • Asigură creștereaîngrijirea și educarea copiilor în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase, fizice, psihice, intelectuale și afective;
 • Asigură integrarea copiilor în familia sa aplicându-le un tratament egal cu al celorlalți membrii ai familiei;
 • Asigură integrarea copiilor în viată socială;
 • Contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă;
 • Asigură continuitatea activității și pe perioada concediului legal de odihnă, cu excepțiile prevăzute de lege;
 • Păstrează confidențialitatea informațiilor pe care le primește cu privire la copii;
 • Participă la cursuri de perfecționare organizate de angajator;
 • Notează evenimentele deosebite privind viața copilului, sănătatea și îngrijirea medicală a acestuia, activitatea școlară, progresul înregistrat și performanțele acestora;
 • Sesizează angajatorul cu privire la orice schimbare în situația lor personală, familială sau socială care ar putea influența activitatea lor profesională, precum și cu privire la orice probleme apărute în legătură cu copilul.

Ce Înveți La Cursul Asistent Maternal?

După finalizarea cursului Asistent maternal, absolvenții primesc certificate, eliberate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoaștere națională și internaționalăînsoțite de suplimente descriptive ce cuprind următoarele competențe și deprinderi:

 1. Formarea deprinderilor de viață
 2. Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului
 3. Urmărirea respectării drepturilor beneficiarului
 4. Integrarea copilului în familia asistentului maternal
 5. Integrarea copilului în viața socială
 6. Asistarea copilului în procesul educațional
 7. Comunicarea cu copilul
 8. Gestionarea actelor și documentelor copilului
 9. Asigurarea integrității copilului
 10. Asigurarea unei relații armonioase cu familia naturală sau de adopție

Beneficiile Cursului Asistent Maternal Organizat De Asociația ASFP

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Asistent personal profesionist beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata desfășurării cursului, cum ar fi: instrumente de lucru specifice ocupației de asistent personal profesionist, videoproiector, computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs, ecran de proiecție, Internet prin WI-FI, scaune și mese adecvate procesului de învățare, flipchart, tablă etc.
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experiență relevanta în domeniul asistenței sociale;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicația WhatsApp, pentru toată perioada cursului, dar și după absolvirea acestuia, pentru informații în specialitatea asistenței maternale.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Asistent maternal?

Cursul Asistent maternal se organizează în Constanța. De asemenea, se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupa de minim 10 persoane.

2. Cursul Asistent maternal se organizează și on-line?

Cursul Asistent maternal se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platformă online de învățare.

3. Care sunt condițiile de studii pentru înscrierea la cursul Asistent maternal?

Participanții la cursul Asistent maternal trebuie  fie minim absolvenți de învățământ gimnazial.

4. Care este durata cursului Asistent maternal?

Cursul Asistent maternal durează 4,5 luni de la data începerii.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Asistent maternal?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Asistent maternal sunt:

(în copie)

 • carte de identitate,
 • certificat de naștere,
 • certificat de căsătorie,
 • diplomă de studii,

(în original)

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos, apt din punct de vedere psiho-somatic.

6. Care este prețul cursului Asistent maternal?

 • Dacă se achită integral, la înscriere1400 Lei
 • Pentru plata în rate1500 Lei

7. Cum ma pot înscrie la cursul Asistent maternal?

Înscrierea la cursul Asistent maternal se poate realiza:

8. In cat timp se eliberează diploma pentru cursul Asistent maternal?

Certificatul se eliberează în max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Asistent maternal se ridica personal, de către fiecare absolvent, în baza cărţii de identitate, de la biroul nostru din Constanta, b-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter (zona gara).

Te-ar mai putea interesa și: