Curs Asistent Personal Profesionist

Cursul Asistent Personal Profesionist este o oportunitate unică de a face o diferență semnificativă în viața adulților cu handicap grav sau accentuat. Cursul vă oferă competențele și deprinderile necesare pentru a asigura condiții de locuire adecvate, hrănirea corectă, îngrijirea sănătății și respectarea drepturilor beneficiarului. După finalizarea cursului, veți obține certificate recunoscute național și internațional, deschizându-vă uși în cariera de asistent personal profesionist.

Ce Face un Asistent Personal Profesionist?

 • Prestează pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncăîn fișa postului și în planul individual de servicii;
 • Tratează cu respect, bunăcredință și înțelegere adultul cu handicap grav sau accentuat;
 • Nu abuzează fizic, psihic ori moral de starea adultului cu handicap grav sau accentuat;
 • Sprijină și încurajează persoana cu handicap  își dezvolte autonomia;
 • Încurajează persoana cu handicap  își exprime opinia;
 • Sprijină persoana cu handicap  se integreze în familie și în comunitate;
 • Sprijină și încurajează persoana cu handicap  participe la activități și programe de dezvoltare vocaționaleeducaționale, culturale sau sportive, de pregătire pentru viață independența și altele;
 • Încurajează implicarea persoanei cu handicap în viața familiei și în evenimentele comunității;
 • Asigură protecția persoanei cu handicap împotriva discriminării, abuzurilor și neglijării;
 • Colaborează cu alți specialiștiîn interesul persoanei adulte cu handicap;
 • Cunoaște programul individual de reabilitare și integrare socială și planul individual de servicii și respectă / urmărește realizarea activităților indicate;
 • Cunoaște și respectă Standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;
 • Colaborează cu echipele de monitorizare și control;
 • Identifică și stabilește activitățile zilnice, în funcție de context ;
 • Își desfășoară munca după un orar neregulat, în aer liber sau în birou.
 • Participă la întâlniri desfășurate în diverse contexte organizaționale de tipul: unități de învățământ școlar, instituția medicului de familie, instituții ale autorităților publice locale, comunitate, organizații neguvernamentale;
 • Comunică angajatorului, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică ori socială a adultului cu handicap grav sau accentuat, precum și alte situații de natură influențeze activitatea profesională.

Ce Înveți La Cursul Asistent Personal Profesionist?

După finalizarea cursului Asistent personal profesionist, absolvenții primesc certificate, eliberate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege  acte de studii cu recunoaștere națională și internaționalăînsoțite de suplimente descriptive ce cuprind următoarele competențe și deprinderi:

 1. Asigurarea condițiilor de locuire, accesibilitate și igienă a locuinței
 2. Asigurarea alimentației și hrănirii beneficiarului
 3. Supravegherea stării de sănătate și stimularea mobilității beneficiarului
 4. Stimularea activității și participării beneficiarului la viață de familie și în comunitate
 5. Sprijinirea beneficiarului în luarea deciziilor și auto-determinare
 6. Sprijin pentru formarea profesională și angajarea în muncă a beneficiarului
 7. Respectarea drepturilor și demnității beneficiarului
 8. Intervenția în situații de risc
 9. Respectarea Planului individual de servicii și a Programului individual de reabilitare și integrare socială.

Beneficiile Cursului Asistent Personal Profesionist Organizat de Asociația ASFP

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Asistent personal profesionist beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata desfășurării cursului, cum ar fi:
  • Instrumente de lucru specifice ocupației de asistent personal profesionist;
  • Videoproiector;
  • Computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs;
  • Ecran de proiecție;
  • Internet prin WI-FI;
  • Scaune și mese adecvate procesului de învățare;
  • Flipchart;
  • Tablă.
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experiență relevanta în domeniul asistenței sociale;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicația WhatsApp, pentru toată perioada cursului, dar și după absolvirea acestuia, pentru informații în specialitatea asistenței personale.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Asistent personal profesionist?

Cursul se organizează în Constanța. De asemenea, se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupa de minim 10 persoane.

2. Cursul Asistent personal profesionist se organizează și online?

Cursul se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platformă online de învățare.

3. Care sunt condițiile de studii pentru înscrierea la cursul Asistent personal profesionist?

Participanții la curs trebuie  fie minim absolvenți de învățământ gimnazial.

4. Care este durata cursului Asistent personal profesionist?

Cursul Asistent personal profesionist durează 2,5 luni de la data începerii.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Asistent personal profesionist?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Asistent personal profesionist sunt:

(în copie)

 • carte de identitate,
 • certificat de naștere,
 • certificat de căsătorie,
 • diplomă de studii,

(în original)

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos, apt din punct de vedere psiho-somatic.

6. Care este prețul cursului Asistent personal profesionist?

 • Dacă se achita integral, la înscriere: 1000 lei
 • Pentru plata în rate: 1100 lei

7. Cum  pot înscrie la cursul Asistent personal profesionist?

Înscrierea la cursul Asistent personal profesionist se poate realiza:

 • La biroul nostru din Constanța, b-dul 1 Mai nr.2, bl.J10, parter (zona gara) (vezi locația pe pagină noastră de contact)
 • On-line, prin e-mail: cursuri@asistentasiformare.ro
 • Prin WhatsApp la nr.: 0722.368.648

8. Încât timp se eliberează diplomă pentru cursul Asistent personal profesionist?

Certificatul se eliberează în max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridică diplomă?

Certificatul pentru cursul Asistent personal profesionist se ridică personal, de către fiecare absolvent, în baza cărții de identitate, de la biroul nostru din Constanța, b-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter (zona gara)

Te-ar mai putea interesa și: