CURS ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST

I. Descrierea ocupatiei Asistent personal profesionist:

Asistentul personal profesionist (cod N.C. RO/02/0921/203) asigura, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

II. Atributiile asistentului personal profesionist:

 • Presteaza pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;
 • Trateaza cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu handicap grav sau accentuat;
 • Nu abuzeaza fizic, psihic ori moral de starea adultulului cu handicap grav sau accentuat;
 • Sprijina si incurajeaza persoana cu handicap sa isi dezvolte autonomia;
 • Incurajeaza persoana cu handicap sa isi exprime opinia;
 • Sprijinia persoana cu handicap sa se integreze in familie si in comunitate;
 • Sprijina si incurajeaza persoana cu handicap sa participe la activitati si programe de dezvoltare vocationale, educationale, culturale sau sportive, de pregatire pentru viata independenta si altele;
 • Incurajeaza implicarea persoanei cu handicap in viata familiei si in evenimentele comunitatii;
 • Asigura protectia persoanei cu handicap impotriva discriminarii, abuzurilor si neglijarii;
 • Colaboreaza cu alti specialisti, in interesul persoanei adulte cu handicap;
 • Cunoaste programul individual de reabilitare si integrare sociala si planul individual de servicii si respecta / urmareste realizarea activitatilor indicate;
 • Cunoaste si respecta Standardele minime obligatorii pentru asigurarea ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;
 • Colaboreaza cu echipele de monitorizare si control;
 • Identifica si stabileste activitiatile zilnice, in functie de context ;
 • Isi desfasoara munca dupa un orar neregulat, in aer liber sau in birou.
 • Participa la intalniri desfasurate in diverse contexte organizationale de tipul: unitati de invatamant scolar, institutia medicului de familie, institutii ale autoritatilor publice locale, comunitate, organizatii neguvernamentale;
 • Comunica angajatorului, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat, precum si alte situatii de natura sa influenteze activitatea profesionala.

III. Competentele obtinute urmarea absolvirii cursului Asistent personal profesionist:

Dupa finalizarea cursului Asistent personal profesionist, absolventii primesc certificate -https://www.asistentasiformare.ro/, eliberate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si internationala, insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente si deprinderi:

 1. Asigurarea conditiilor de locuire, accesibilitate si igiena a locuintei
 2. Asigurarea alimentatiei si hranirii beneficiarului
 3. Supravegherea starii de sanatate si stimularea mobilitatii beneficiarului
 4. Stimularea activitatii si participarii beneficiarului la viata de familie si in comunitate
 5. Sprijinirea beneficiarului in luarea deciziilor si auto-determinare
 6. Sprijin pentru formarea profesionala si angajarea in munca a beneficiarului
 7. Respectarea drepturilor si demnitatii beneficiarului
 8. Interventia in situatii de risc
 9. Respectarea Planului individual de servicii si a Programului individual de reabilitare si integrare sociala.

IV. Avantajele obtinute pentru participarea la cursul Asistent personal profesionist organizat de Asociatia ASFP

Fiecare participant al Asociatiei ASFP inscris la cursul Asistent personal profesionist beneficiaza de:

 • Conditii moderne de invatare atat pentru instruirea teoretica, cat si pentru aplicatiile practice desfasurate pe toata durata desfasurarii cursului, cum ar fi: instrumente de lucru specifice ocupației de asistent personal profesionist, videoproiector, computer pentru formator si pentru fiecare participant la curs, ecran de proiectie, Internet prin WI-FI, scaune si mese adecvate procesului de invatare, flipchart, tabla etc. https://www.asistentasiformare.ro/
 • Formatori dedicati procesului de instruire, care detin experienta relevanta in domeniul asistentiei sociale;
 • Mentinerea legaturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicatia WhatsApp, pentru toata perioada cursului, dar si dupa absolvirea acestuia, pentru informatii in specialitatea asistentei personale;

V. Intrebari frecvente:

 1. Unde se organizează cursul Asistent personal profesionist?

Cursul Asistent personal profesionist se organizeaza in Constanta. De asemenea, cursul Asistent personal profesionist se poate organiza si in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.https://www.asistentasiformare.ro/contact/

 1. Cursul Asistent personal profesionist se organizeaza si on-line?

Cursul Asistent personal profesionist se poate organiza online, in conditii speciale, Asociația ASFP avand propria platforma online de invatare.https://online.asistentasiformare.ro/wp-login.php?redirect_to=https://online.asistentasiformare.ro/cursuri

 1. Care sunt conditiile de studii pentru inscrierea la cursul Asistent personal profesionist?

Participantii la cursul Asistent personal profesionist trebuie sa fie minim absolventi de invatamant gimnazial.

 1. Care este durata cursului Asistent personal profesionist?

Cursul Asistent personal profesionist durează 2,5 luni de la data inceperii.

 1. Care sunt actele necesare pentru inscrierea la cursul Asistent personal profesionist?

Actele necesare pentru inscrierea la cursul Asistent personal profesionist sunt:

(in copie)

 • carte de identitate,
 • certificat de nastere,
 • certificat de casatorie,
 • diploma de studii,

(in original)

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos, apt din punct de vedere psiho-somatic.
 1. Care este pretul cursului Asistent personal profesionist?

a. Pretul cursului este: 900 Lei

(daca se achita integral, la inscriere)

b. Pretul cursului este : 1000 Lei

(pentru plata in rate)

7. Cum ma pot inscrie la cursul Asistent personal profesionist?

Inscrierea la cursul Asistent personal profesionist se poate realiza:

8. In cat timp se elibereaza diploma pentru cursul Asistent personal profesionist?

Certificatul se elibereaza in max. 30 de zile de la sustinerea examenului de absolvire.

 1. De unde imi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Asistent personal profesionist se ridica personal, de catre fiecare absolvent, in baza cartii de identitate, de la biroul nostru din Constanta, b-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter (zona gara) https://www.asistentasiformare.ro/contact/

Te-ar mai putea interesa si:

Curs de calificare Lucrator social- https://www.asistentasiformare.ro/curs-de-calificare-lucrator-social/

Curs de calificare Asistent maternal- https://www.asistentasiformare.ro/curs-asistent-maternal/

Curs de specializare Manager in servicii sociale- https://www.asistentasiformare.ro/curs-manager-servicii-sociale/