Curs Lucrator Social

Cursul Lucrător social (cod NC 5139.2.2) reprezintă o calificare a personalului care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor sociale.

Ce este un Lucrător Social?

Lucrătorul social este persoana calificată a cărei intervenție este regăsită în:

 • Sectorul serviciilor primare:
  • Centre de zi pentru copil
  • Centre de zi pentru copilul cu handicap
  • Centre rezidențiale pentru copii/ copii cu dizabilități
  • Centre de recuperare/reabilitare pentru adulți
 • Sectorul de protecție a copilului:
  • Servicii de tip rezidențial pentru copii
  • Servicii de tip rezidențial pentru copilul cu handicap

Intervine și la nivelul comunităților având un rol activ în identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar și a situațiilor de risc la nivel individual.

Atât serviciile publice cât și cele private angajează lucrători sociali.

Lucrătorul social este membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susținere specializată pentru copilul/adultul aflat în situație de risc în comunitate sau aflat în situație de separare de familia sa și pentru care s-a luat o măsură de protecție specială.

Ce Face un Lucrător Social?

 • Desfășoară activitățile prevăzute în planul de intervenție;
 • Identifică cauzele de risc la nivel comunitar și identifică situațiile de risc pentru beneficiar;
 • Susține beneficiarul în activitățile de maximizare a gradului de autonomie personală;
 • Sprijină exersarea deprinderilor de viață independentă ale beneficiarului;
 • Susține dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și cognitive ale acestuia;
 • Sprijină beneficiarul în activitățile de maximizare a gradului de autonomie socială.

Ce Înveți la Cursul Lucrător Social?

După finalizarea cursului Lucrător social, absolvenții primesc certificate, eliberate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoaștere națională și internațională, însoțite de suplimente descriptive ce cuprind următoarele competențe și deprinderi:

 1. Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor
 2. Planificarea activităților
 3. Comunicarea cu beneficiari
 4. Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor
 5. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 6. Respectarea drepturilor beneficiarilor
 7. Desfășurarea activităților cuprinse în planul de intervenție
 8. Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunității
 9. Diminuarea situațiilor de risc pentru beneficiar
 10. Susținerea beneficiarului în activitățile de maximizare a gradului de autonomie personală
 11. Exersarea deprinderilor de viață independentă ale beneficiarului
 12. Dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și cognitive ale beneficiarului
 13. Monitorizarea beneficiarului în activitățile de maximizare a gradului de autonomie socială.

Beneficiile Cursului Lucrător Social Organizat de Asociația ASFP

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Lucrător social beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata desfășurării cursului, cum ar fi:
  • Instrumente de lucru specifice ocupației Lucrător social
  • Videoproiector
  • Computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs
  • Ecran de proiecție
  • Internet prin WI-FI
  • Scaune și mese adecvate procesului de învățare
  • Flipchart
  • Tablă
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experiență relevantă în domeniul ocupației Lucrător social;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicația WhatsApp, pentru toată perioada cursului, dar și după finalizarea acestuia, pentru informații în ocupația Lucrător social;
 • Posibilitatea identificării de locuri de munca în domeniul ocupației Lucrător social prin anunțurile efectuate prin specialiștii Asociației ASFP sau direct la sala de curs prin formatorii Asociației ASFP.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Lucrător social?

Cursul Lucrător social se organizează în Constanta. De asemenea, se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupă de minim 10 persoane.

2. Cursul Lucrător social se poate organiza si on-line?

Cursul se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platforma online de învățare.

3. Care sunt condițiile de studii pentru înscrierea la cursul Lucrător social?

Participanții la cursul Lucrător social trebuie să fie minim absolvenți de învățământ obligatoriu.

4. Care este durata cursului Lucrător social?

Cursul Lucrător social durează 4,5 luni de la data începerii.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Lucrător social?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Lucrător social sunt:

(în copie)

 • carte de identitate,
 • certificat de naștere,
 • certificat de căsătorie (daca este cazul),
 • diplomă de studii,

(în original)

 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos.

6. Care este prețul cursului Lucrător social?

 1. Daca se achita integral, la înscriere: 1400 lei 
 2. Pentru plata in rate: 1500 lei

7. Cum ma pot înscrie la cursul Lucrător social?

Înscrierea la cursul Lucrător social se poate realiza:

 1. La biroul nostru din B-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter
 2. On-line, prin e-mail: cursuri@asistentasiformare.ro
 3. Prin WhatsApp la nr.: 0722368648 / 0735052794

8. In cat timp se eliberează diploma pentru Lucrător social?

Certificatul se eliberează in max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Lucrător social se ridica personal, de către fiecare absolvent, in baza cărții de identitate, de la biroul nostru din B-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter.

Te-ar mai putea interesa și: