Curs Lucrator social

Cursul de calificare Lucrator social se organizeaza in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

La solicitarea participantilor, cursul se poate organiza online.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de invatamant obligatoriu.

Descriere
Lucratorul social este persoana calificata a carei interventie este regasita in sectorul serviciilor primare (Centre de zi pentru copil, Centre de zi pentru copilul cu handicap, Centre rezidentiale pentru copii/copii cu dizabilitati, Centre de recuperare/reabilitare pentru adulti) si de protectie a copilului (Servicii de tip rezidential pentru copii, Servicii de tip rezidential pentru copilul cu handicap).
Lucratorul social intervine si la nivelul comunitatilor avand un rol activ in identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar si a situatiilor de risc la nivel individual.
Lucratorul social este angajat in cadrul serviciilor publice cat si private.

Competente
Dupa finalizarea cursului, absolventii promovati primesc Certificate de Calificare, eliberate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si europeana si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

1. Mentinerea integritatii si sigurantei beneficiarilor;
2. Planificarea activitatilor;
3. Comunicarea cu beneficiari;
4. Gestionarea actelor si documentelor beneficiarilor;
5. Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
6. Respectarea drepturilor beneficiarilor;
7. Desfasurarea activitatilor cuprinse in planul de interventie;
8. Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunitatii;
9 Diminuarea situatiilor de risc pentru beneficiar;
10. Sustinerea beneficiarului in activitatile de maximizare a gradului de autonomie personala;
11. Exersarea deprinderilor de viata independenta.

Durata
4 luni si jumatate

Pret
PRET: 900 LEI
REDUCERE 100 LEI PENTRU PLATA INTEGRALA LA INSCRIERE