Curs Masinist la Masini Pentru Terasamente

Cursul Mașinist la mașini pentru terasamente (cod N.C. 8332.2.2) reprezintă o calificare a personalului care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor.

Ce Face un Mașinist la Mașini Pentru Terasamente?

Mașinistul la mașini pentru terasamente este conducătorul de mașini și utilaje pentru terasamente, care conduce, întreține și supraveghează instalații, agregate și utilaje destinate executării lucrărilor de terasamente conform cărții tehnice a acestora.

Mașinistul va fi informat de către șeful de lot/șeful punctului de lucru despre activitatea ce o va desfășura cu mașina/utilajul, pe baza unei proceduri/instrucțiuni în care se vor face referiri clare la modul de lucru (săparea, încărcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta mașina/utilajul (carburant / energie electrică), perimetrul disponibil, însușirea unor reguli specifice de SSM si PSI precum si unele aspecte legate de calitatea lucrărilor executate.

Datorită complexității activităților practicarea ocupației este condiționată de deținerea unor competențe referitoare la:

 • Lucrul împreună cu echipa
 • Capacitatea de a primi și transmite informații
 • Însușirea și aplicarea normelor privind protecția muncii și PSI
 • Cunoașterea și aplicarea procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente
 • Execuția lucrărilor conform tehnologiei specifice
 • Întreținerea și executarea de reparații minore ale utilajului.

Mașinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderență la lucrările de pământ și în construcția de drumuri executând operații de:

 • Încărcat
 • Săpat și transportat
 • Săpat șanțuri și canale
 • Profilat/nivelat
 • Scarificat
 • Defrișat/curățat terenul
 • Compactat etc.

Utilajele pentru executarea terasamentelor se pot clasifica astfel:

Utilaje și echipamente pentru săpat și încărcat:

 • excavatoare cu o cupă
 • excavatoare cu lingura dreaptă
 • excavatoare cu lingura inversă
 • excavatoare cu draglina
 • excavatoare cu graifer
 • excavatoare cu sonetă
 • încărcătoare frontale.

Utilaje pentru afânat, împrăștiat și nivelat terenul:

 • buldozere
 • scarificatoare
 • screpere
 • gredere.

Utilaje pentru compactat:

 • compactoare la care compactarea se realizează prin rulare
 • compactoare la care compactarea se realizează prin vibrare
 • compactoare la care compactarea se realizează prin batere
 • compactoare la care compactarea se realizează mixt.

Ce Înveți la Cursul Mașinist la Mașini Pentru Terasamente?

După finalizarea cursului Mașinist la mașini pentru terasamente, absolvenții primesc certificate, eliberate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoaștere naționala și internațională, însoțite de suplimente descriptive ce cuprind următoarele competențe și deprinderi:

 1. Comunicarea la locul de muncă
 2. Lucrul în echipă
 3. Planificarea activității zilnice
 4. Aplicarea normelor SSM și PSI
 5. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 6. Aplicarea normelor de siguranță a circulației
 7. Efectuarea lucrărilor de săpare
 8. Încărcarea materialelor în mijloace de transport
 9. Efectuarea lucrărilor de curățare, afânare și nivelare a terenurilor
 10. Efectuarea lucrărilor de compactare
 11. Întreținerea utilajelor pentru lucrări de terasamente

De ce să te Înscrii la Cursul Mașinist la Mașini Pentru Terasamente Organizat de Asociația ASFP?

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Mașinist la mașini pentru terasamente beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata desfășurării cursului, cum ar fi:
   • Instrumente de lucru specifice ocupației mașinist la mașini pentru terasamente
   • Videoproiector
   • Computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs
   • Ecran de proiecție
   • Internet prin WI-Fi
   • Scaune și mese adecvate procesului de învățare
   • Flipchart
   • Tabla.
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experiență relevantă în domeniul ocupației mașinist la mașini pentru terasamente;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicația WhatsApp, pentru toată perioada cursului, pentru informații în ocupația mașinist la mașini pentru terasamente;
 • Posibilitatea identificării de locuri de muncă în domeniul ocupației mașinist la mașini pentru terasamente prin anunțurile efectuate prin specialiștii Asociației ASFP sau direct la sala de curs prin formatorii Asociației ASFP.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Mașinist la mașini pentru terasamente?

Cursul Mașinist la mașini pentru terasamente se organizează în Constanța. De asemenea, se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupă de minim 10 persoane.

2. Cursul Mașinist la mașini pentru terasamente se poate organiza și online?

Cursul se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platforma online de învățare.

3. De câte clase am nevoie pentru a mă înscrie la cursul Mașinist la mașini pentru terasamente?

Participanții la cursul Mașinist la mașini pentru terasamente trebuie să fie minim absolvenți de învățământ general obligatoriu.

4. Cât durează cursul Mașinist la mașini pentru terasamente?

Cursul Mașinist la mașini pentru terasamente durează 4,5 luni de la data începerii.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Mașinist la mașini pentru terasamente?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Mașinist la mașini pentru terasamente sunt:

(în copie)

 • carte de identitate
 • certificat de naștere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • diploma de studii

(în original)

 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos.

6. Cât costă cursul Mașinist la mașini pentru terasamente?

 • Dacă se achită integral, la înscriere: 1400 lei
 • Pentru plata în rate: 1500 lei

7. Cum mă pot înscrie la cursul Mașinist la mașini pentru terasamente?

Înscrierea la cursul Mașinist la mașini pentru terasamente se poate realiza:

 1. La biroul nostru din B-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter
 2. Online, prin e-mail: cursuri@asistentasiformare.ro
 3. Prin WhatsApp la nr.: 0722368648

8. În cât timp se eliberează diploma pentru cursul Mașinist la mașini pentru terasamente?

Diploma se eliberează în max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridica diploma?

Diploma pentru cursul Mașinist la mașini pentru terasamente se ridica personal, de către fiecare absolvent, în baza cărții de identitate, de la biroul nostru din B-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter.

Te-ar mai putea interesa și: