Curs Formator

Cursul Formator se organizeaza in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

La solicitarea participantilor, cursul se poate organiza online.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de studii superioare.

Descriere
Formatorul este specialistul in formare care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuieste activitati teoretice/practice si/sau programe de fromare si dezvoltare a competentelor profesionale, derulate in institutii specializate sau la locul de munca.

Competente
Dupa finalizarea cursului, absolventii promovati primesc Certificate de Absolvire, eliberate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si europeana si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

1. Respectarea legislatiei specifice;
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
3. Aplicarea normelor de protectie a mediului;
4. Asigurarea calitatii activitatii;
5. Pregatirea programului/stagiului de formare;
6. Pregatirea formarii practice;
7. Realizarea activitatilor de formare;
8. Evaluarea participantilor la formare;
9. Evaluarea programului/stagiului de formare.

Durata
2 saptamani

Pret
PRET: 620 LEI 520 LEI
REDUCERE 100 LEI PENTRU PLATA INTEGRALA LA INSCRIERE