Curs Operator Calculator Electronic si Retele

Cursul Operator calculator electronic și rețele (cod COR 351101) reprezintă o specializare a personalului care își desfășoară activitatea în domeniul tehnologiei informației și comunicații.

Ce Face un Operator Calculator Electronic și Rețele?

Operatorul calculator electronic și rețele își desfășoară activitatea într-un mediu în continua evoluție, aceasta ocupație fiind cerută de piața muncii. Operatorul calculator electronic și rețele:

 • Asigură buna funcționare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum și a echipamentelor de conectare/ interconectare în rețea;
 • Supraveghează funcționarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice și a celor de conectare/ interconectare în rețea;
 • Instalează și configurează sisteme de operare și aplicații, folosind proceduri standardizate;
 • Urmărește folosirea corectă a aplicațiilor de către utilizatori;
 • Pune la dispoziția utilizatorilor resursele sistemului și/ sau pe cele ale rețelei în limita privilegiilor acestora;
 • Verifică respectarea regulilor de securitate a accesului la echipamente și date impuse de inginerul de sistem sau de administratorul de rețea;
 • Semnalează abaterile de la aceste reguli și contribuie la aplicarea procedurilor de corectare;
 • Asistă utilizatorii în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implica folosirea calculatoarelor;
 • Corectează utilizatorii atunci când aceștia nu respectă procedurile standard de lucru;
 • Salvează periodic și în situații critice datele de lucru ale utilizatorilor;
 • Păstrează copiile de siguranță ale datelor salvate;
 • Restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-și recupereze informațiile.

Pentru a desfășura activitățile presupuse de ocupație, operatorul calculator electronic și rețele comunica eficient cu utilizatorii și are o permanentă preocupare pentru perfecționarea propriilor performanțe.

Procesul de lucru în cazul unui operatorul calculator electronic și rețele este corespunzător activităților pe care le desfășoară și care sunt descrise în cadrul competențelor specifice ocupației.

Principalele funcții îndeplinite pentru ocupația Operator Calculator Electronic și Rețele:

 • Asigurarea funcționării calculatorului, rețelei de calculatoare
 • Asigurarea securității datelor și echipamentelor
 • Asistarea utilizatorilor
 • Întreținerea calculatorului și a echipamentelor
 • Instalarea, configurarea calculatorului/ rețelei de calculatoare
 • Asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile

Ce Înveți la Cursul Operator Calculator Electronic și Rețele?

După finalizarea cursului Operator calculator electronic și rețele, absolvenții primesc certificate, eliberate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoaștere națională și internațională, însoțite de suplimente descriptive ce cuprind următoarele competențe și deprinderi:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Asigurarea funcționării calculatorului, rețelei de calculatoare
 5. Asigurarea securității datelor și echipamentelor
 6. Asistarea utilizatorilor
 7. Întreținerea calculatorului și a echipamentelor
 8. Instalarea și configurarea calculatorului/rețelei de calculatoare
 9. Asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile

Beneficiile Cursului Operator Calculator Electronic și Rețele Organizat de Asociația ASFP

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Operator calculator electronic și rețele beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata cursului, cum ar fi:
   • Instrumente de lucru specifice ocupației Operator calculator electronic și rețele
   • Videoproiector
   • Computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs
   • Ecran de proiecție
   • Internet prin WI-FI
   • Scaune și mese adecvate procesului de învățare
   • Flipchart
   • Tabla
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experiență relevantă în domeniul ocupației Operator calculator electronic și rețele;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicația WhatsApp, pentru toată perioada cursului pentru informații în ocupația Operator calculator electronic și rețele;
 • Posibilitatea identificării de locuri de muncă în domeniul ocupației Operator calculator electronic și rețele prin anunțurile efectuate prin specialiștii Asociației ASFP sau direct la sala de curs prin formatorii Asociației ASFP.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Operator calculator electronic și rețele?

Cursul Operator calculator electronic și rețele se organizează în Constanța. De asemenea, se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupă de minim 10 persoane.

2. Cursul Operator calculator electronic și rețele se poate organiza și online?

Cursul se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platforma online de învățare.

3. De câte clase am nevoie pentru a mă înscrie la cursul Operator calculator electronic și rețele?

Participanții la cursul Operator calculator electronic și rețele trebuie sa fie minim absolvenți de liceu, fără diploma de bacalaureat.

4. Cât durează cursul Operator calculator electronic și rețele?

Cursul Operator calculator electronic și rețele durează 2 luni de la data începerii.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Operator calculator electronic și rețele?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Operator calculator electronic și rețele sunt:

(în copie)

 • carte de identitate
 • certificat de naștere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • diplomă de studii

(în original)

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos.

6. Cât costă cursul Operator calculator electronic și rețele?

Preț curs: 800 lei   640 lei

*Oferta 640 lei la plata integrală (20% reducere) este valabilă până la 30 Mai 2024.

7. Cum mă pot înscrie la cursul Operator calculator electronic și rețele?

Înscrierea la cursul Operator calculator electronic și rețele se poate realiza:

8. În cât timp se eliberează diploma pentru Operator calculator electronic și rețele?

Certificatul se eliberează în max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Operator calculator electronic și rețele se ridică personal, de către fiecare absolvent, în baza cărții de identitate, de la biroul nostru din B-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter.

Te-ar mai putea interesa și: