Curs Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta

Cursul Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta se organizeaza in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

La solicitarea participantilor, cursul se poate organiza online.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de studii medii.

Descriere
Cursul se organizeaza cu AVIZ emis de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
Serviciile de urgenta voluntare/private sunt structuri specializate, altele decat cele apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau a celui privat impotriva incendiilor si a altor calamitati, in sectoarele de competenta stabilite cu avizul inspectoratelor.

Competente
Dupa finalizarea cursului, absolventii promovati primesc Certificate de Absolvire, eliberate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si europeana si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca;
2. Aplicarea normelor de protectie a mediului;
3. Instruirea personalului serviciului si a altor categorii de personal;
4. Planificarea activitatilor preventive si de control privind respectarea normelor de prevenire in domeniul situatiilor de urgenta;
5. Stabilirea tehnicilor de interventie in situatii de urgenta;
6. Analizarea situatiei la locul evenimentului;
7. Coordonarea activitatilor in situatii de urgenta;
8. Elaborarea documentelor specifice activitatii serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta;
9. Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta.

Durata
2 luni

Pret
PRET: 1000 LEI
REDUCERE 100 LEI PENTRU PLATA INTEGRALA LA INSCRIERE