Curs Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

I. Descrierea cursului Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor:

Cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (cod COR 541902) reprezinta o perfectionare si se adreseaza personalului care trebuie sa detina competentele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor.

II. Principalele functii indeplinite in calitate de Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor:

 • elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate al autoritatii respective;
 • fac propuneri de reglementari tehnice ai organizatorice a activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
 • controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor,
 • in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
 • elaboreaza si supun spre analiza ministrului de resort sau conducatorului institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor din domeniul de activitate;
 • analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
 • elaboreaza si inainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica.

III. Competentele obtinute urmarea absolvirii cursului de Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor:

Dupa finalizarea cursului de Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, absolventii primesc certificate- https://www.asistentasiformare.ro/, eliberate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si internationala, insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente si deprinderi:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor
 4. Organizarea activității de apărara împotriva incendiilor
 5. Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor
 6. Elaborarea documentelor specifice activitatii de apărare împotriva incendiilor
 7. Instruirea salariaților în domeniul apărarii împotriva incendiilor
 8. Controlul modului de respectare a masurilor de apărare împotriva incendiilor
 9. Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice

IV. Avantajele obtinute pentru participarea la cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor organizat de Asociatia ASFP

Fiecare participant al Asociatiei ASFP inscris la cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor beneficiaza de:

 • Conditii moderne de invatare atat pentru instruirea teoretica, cat si pentru aplicatiile practice desfasurate pe toata durata desfasurarii cursului, cum ar fi: instrumente de lucru specifice ocupatiei de cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, videoproiector, computer pentru formator si pentru fiecare participant la curs, ecran de proiectie, Internet prin WI-FI, scaune si mese adecvate procesului de invatare, flipchart, tabla etc.; https://www.asistentasiformare.ro/
 • Formatori dedicati procesului de instruire, care detin experienta relevanta in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Mentinerea legaturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicatia WhatsApp, pentru toata perioada cursului, dar si dupa absolvirea acestuia, pentru informatii in ocupatia Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Posibilitatea identificarii de locuri de munca in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin anunturile efectuate prin specialistii Asociatiei ASFP sau direct la sala de curs prin formatorii Asociatiei ASFP.

V. Intrebari frecvente:

 1. Unde se organizează cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor?

Cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se organizeaza in Constanta https://www.asistentasiformare.ro/contact/. De asemenea, cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se poate organiza si in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane

 1. Cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se poate organiza si on-line?

Cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se poate organiza online, in conditii speciale, Asociatia ASFP avand propria platforma online de invatare. https://online.asistentasiformare.ro/wp-login.php?redirect_to=https://online.asistentasiformare.ro/cursuri

 1. Care sunt conditiile de studii pentru inscrierea la cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor?

Participantii la cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor trebuie sa fie minim absolventi de invatamant liceal.

 1. Care este durata cursului Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor?

Cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor durează 1 luna de la data inceperii.

 1. Care sunt actele necesare pentru inscrierea la cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor?

Actele necesare pentru inscrierea la cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor sunt:

(in copie)

 • carte de identitate,
 • certificat de nastere,
 • certificat de casatorie,
 • diploma de studii,

(in original)

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos.
 1. Care este pretul cursului Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor?

a. Pretul cursului este: 750 Lei

(daca se achita integral, la inscriere)

b. Pretul cursului este : 850 LEI

(pentru plata in rate)

 7. Cum ma pot inscrie la cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor?

Inscrierea la cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se poate realiza:

a. La biroul nostru situat în Constanta, b-dul 1 Mai nr. 2, bl.J10, parter (zona gara) (vezi locatia) https://www.asistentasiformare.ro/contact/;

b. On-line, prin e-mail: cursuri@asistentasiformare.ro

c. Prin WhatsApp la nr.: 0722368648

8. In cat timp se elibereaza diploma pentru cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor?

Certificatul se elibereaza in max. 30 de zile de la sustinerea examenului de absolvire.

 1. De unde imi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se ridica personal, de catre fiecare absolvent, in baza cartii de identitate, de la biroul nostru situat in Constanta, b-dul 1 Mai nr.2, bl.J10, parter (zona gara) https://www.asistentasiformare.ro/contact/

Te-ar mai putea interesa si:

Curs de calificare Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze https://www.asistentasiformare.ro/curs-de-calificare-instalator-instalatii-tehnico-sanitare-si-de-gaze/

Curs de specializare Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca https://www.asistentasiformare.ro/curs-perfectionare-inspector-domeniul-securitatii-si-sanatatii-munca/

Curs de specializare Referent resurse umane https://www.asistentasiformare.ro/curs-specializare-inspector-referent-resurse-umane/