Curs Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

Cursul Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se organizeaza  in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

La solicitarea participantilor, cursul se poate organiza online.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat.

Descriere
Cursul se organizeaza cu AVIZ emis de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenţa, iar ocupatia se refera la competentele necesare cadrului tehnic cu atributii PSI pentru planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.
Potrivit art.27 alin 2 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,  se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.
In vederea indeplinirii atributiilor pe linia apararii impotriva incendiilor, consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevazut la lit. b), pot desemna din randul personalului propriu un salariat care sa indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor sau pot incheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, in conditiile legii.

Competente
Dupa finalizarea cursului, absolventii promovati primesc Certificate de Absolvire, eliberate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si europeana si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

  1. Aplicarea normelor NPM si NPSI;
  2. Acordarea asistentei tehnice de specialitate îisituatii critice;
  3. Avizarea documentatiilor de aparare impotriva incendiilor;
  4. Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
  5. Elaborarea documentelor specifice activitatii de PSI;
  6. Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor;
  7. Investigarea contextului producerii cauzelor de incendiu;
  8. Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
  9. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
  10. Planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor.
Durata
1 luna

Pret
PRET: 700 LEI
REDUCERE 100 LEI PENTRU PLATA INTEGRALA LA INSCRIERE