Curs Cadru Tehnic PSI

Cursul Cadru Tehnic cu Atribuții în Domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor este pasul decisiv către o carieră de succes în domeniul securității și prevenirii incendiilor. Acest curs vă pregătește pentru a desfășura cu competență și autoritate funcțiile esențiale ale unui cadru tehnic PSI.

Ce Face Un Cadru Tehnic PSI?

 • Elaborează programele de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autorității respective;
 • Face propuneri de reglementări tehnice și organizatorice a activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
 • Controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul instituției publice care i-a desemnat;
 • Elaborează și supune spre analiză ministrului de resort sau conducătorului instituției, după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
 • Analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgențe private din instituțiile si unitățile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor și fac/face propuneri de optimizare a acestora;
 • Elaborează și înaintează spre aprobare programe de informare si educație specifică.

Ce Înveți La Cursul Cadru Tehnic PSI?

După finalizarea cursului de Cadru tehnic PSI, absolvenții primesc certificate, eliberate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoaștere națională și internaționala, însoțite de suplimente descriptive ce cuprind următoarele competențe și deprinderi:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor
 4. Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor
 5. Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor
 6. Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor
 7. Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor
 8. Controlul modului de respectare a masurilor de apărare împotriva incendiilor
 9. Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice

Beneficiile Cursului Cadru Tehnic PSI Organizat De Asociația ASFP

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Cadru tehnic PSI beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretica, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata desfășurării cursului, cum ar fi: instrumente de lucru specifice ocupației de cadru tehnic PSI, videoproiector, computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs, ecran de proiecție, Internet prin WI-FI, scaune și mese adecvate procesului de învățare, flipchart, tabla etc.;
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experienta relevanta în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicația WhatsApp, pentru toată perioada cursului, dar si după absolvirea acestuia, pentru informații în ocupația Cadru tehnic PSI;
 • Posibilitatea identificării de locuri de munca în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin anunțurile efectuate prin specialiștii Asociației ASFP sau direct la sala de curs prin formatorii Asociației ASFP.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Cadru tehnic PSI?

Cursul Cadru tehnic PSI se organizează în Constanța. De asemenea, se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupa de minim 10 persoane.

2. Cursul Cadru tehnic PSI se poate organiza și online?

Cursul Cadru tehnic PSI se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platforma online de învățare.

3. Care sunt condițiile de studii pentru înscrierea la cursul Cadru tehnic PSI?

Participanții la cursul Cadru tehnic PSI trebuie sa fie minim absolvenți de învățământ liceal.

4. Care este durata cursului Cadru tehnic PSI

Cursul Cadru tehnic PSI durează 1 lună de la data începerii.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Cadru tehnic PSI?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Cadru tehnic PSI sunt:

(în copie)

 • carte de identitate,
 • certificat de naștere,
 • certificat de căsătorie,
 • diplomă de studii,

(în original)

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos.

6. Care este prețul cursului Cadru tehnic PSI?

Preț curs: 800 lei   520 lei

*Oferta 520 lei la plata integrală (35% reducere) este valabilă până la 31 iulie 2024.

 7. Cum mă pot înscrie la cursul Cadru tehnic PSI?

Înscrierea la cursul Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se poate realiza:

8. In cât timp se eliberează diploma pentru cursul Cadru tehnic PSI?

Certificatul se eliberează în max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Cadru tehnic PSI se ridica personal, de către fiecare absolvent, în baza cărții de identitate, de la biroul nostru situat în Constanța, b-dul 1 Mai nr.2, bl.J10, parter (zona gară).

Te-ar mai putea interesa și: