Curs Servant pompier

Cursul Servant pompier se organizeaza in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

La solicitarea participantilor, cursul se poate organiza online.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de 8 clase.

Descriere
Cursul se organizeaza cu AVIZ emis de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar ocupatia se refera la competentele necesare privind efectuarea activitatilor de pregatire pentru interventia in situatii de urgenta, desfasurarea activitatilor premergatoare interventiei, executarea interventiei si intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare.
Servantul pompier face parte din personalul formatiilor de interventie, salvare si prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgenta.
Potrivit art.27 alin 2 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.

Competente
Dupa finalizarea cursului, absolventii promovati primesc Certificate de Absolvire, eliberate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si europeana si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca;
2. Aplicarea normelor de protectie a mediului;
3. Efectuarea activitatilor de pregatire pentru interventie in situatii de urgenta;
4. Desfasurarea activitatilor premergatoare interventiei in situatii de urgenta;
5. Executarea interventiei in situatii de urgenta;
6. Intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare.

Durata
6 saptamani

Pret
PRET: 900 LEI
REDUCERE 100 LEI PENTRU PLATA INTEGRALA LA INSCRIERE