Curs Inspector SSM

Cursul Inspector SSM (cod COR 325723) reprezentă o specializare și se adresează personalului care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire și protecție sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activitățile de prevenire și protecție din orice organizație, precum și în alte condiții stabilite de reglementările legate. Activitatea acestuia se desfășoară atât în locuri de muncă aflate în spații închise (birou, spații de producție), cât și în cele aflate în spații deschise.

Ce Face un Inspector SSM?

 • Identifică pericolele la locurile de muncă;
 • Elaborează, îndeplinește, monitorizează și actualizează planul de prevenire și protecție;
 • Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea/ aplicarea reglementările de securitate și sănătate în muncă;
 • Propune atribuțiile/ răspunderile ce revin lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Întocmește necesarul de mijloace materiale și documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorului în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește periodicități adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verifică cunoașterea și aplicarea de către lucrători a informațiilor primite;
 • Elaborează programul de instruire-testare la nivelul întreprinderii;
 • Întocmește planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent și asigură că toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;
 • Ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific;
 • Identifică zonele care necesită semnalizare pentru securitate și sănătate în muncă, specifică tipul de semnalizare necesar și o plasează conform cerințelor legale;
 • Ține evidența meseriilor/ profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, necesită testarea aptitudinilor și/ sau control psihologic periodic;
 • Monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsura și control, a instalațiilor de ventilare și a altor instalații pentru controlul noxelor;
 • Verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranța;
 • Informează angajatorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propune măsuri de prevenire. Participă la cercetarea evenimentelor și întocmește evidențele;
 • Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
 • Urmărește actualizarea planului de avertizare și a planului de evacuare;
 • Propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Propune clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori.

Ce Înveți la Cursul Inspector SSM?

După finalizarea cursului Inspector SSM, absolvenții primesc certificate, eliberate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoaștere naționala și internaționala, însoțite de suplimente descriptive ce cuprind următoarele competențe si deprinderi:

 1. Realizarea activităților de prevenire și protecție
 2. Stabilirea semnalizării de securitate și/ sau de sănătate la locurile de muncă
 3. Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă
 4. Criterii generale pentru evaluare a riscurilor
 5. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 6. Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 7. Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
 8. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 9. Verificarea respectării prevederilor legate în domeniul securității și sănătății în muncă
 10. Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

Beneficiile Cursului Inspector SSM Organizat de ASFP

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Inspector SSM beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata desfășurării cursului, cum ar fi: instrumente de lucru specifice ocupației de Inspector SSM, videoproiector, computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs, ecran de proiecție, internet prin WI-FI, scaune și mese adecvate procesului de învățare, flipchart, tabla etc.;
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experiență relevantă în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/ formatorii prin aplicația WhatsApp, pentru toată perioada cursului, pentru informații în ocupația Inspector SSM;
 • Posibilitatea identificării de locuri de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă prin anunțurile efectuate prin specialiștii Asociației ASFP sau direct la sala de curs prin formatorii Asociației ASFP.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Inspector SSM?

Cursul Inspector SSM se organizează in Constanța. De asemenea, se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupă de minim 10 persoane.

2. Cursul Inspector SSM se poate organiza si on-line?

Cursul Inspector SSM se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platforma online de învățare.

3. De câte clase am nevoie pentru a mă înscrie la cursul Inspector SSM?

Participanții la cursul Inspector SSM trebuie sa fie minim absolvenți de învățământ liceal.

4. Cât durează cursul Inspector SSM?

Cursul Inspector SSM durează 1 lună de la data începerii.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Inspector SSM?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Inspector SSM sunt:

(în copie)

 • carte de identitate,
 • certificat de naștere,
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul),
 • diplomă de studii,

(în original)

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos.

6. Cât costă cursul Inspector SSM?

Preț curs: 800 lei   560 lei

*Oferta 560 lei la plata integrală (30% reducere) este valabilă până la 30 Mai 2024.

7. Cum mă pot înscrie la cursul Inspector SSM?

Înscrierea la cursul Inspector SSM se poate realiza:

8. În cât timp se eliberează diploma pentru cursul Inspector SSM?

Certificatul se eliberează în max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Inspector SSM se ridică personal, de către fiecare absolvent, în baza cărții de identitate, de la biroul nostru situat în Constanța, b-dul 1 Mai nr.2, bl.J10, parter (zona gara).

Te-ar mai putea interesa și: