Curs Inspector/referent resurse umane (REVISAL)

Cursul Inspector/referent resurse umane se organizeaza in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

La solicitarea participantilor, cursul se poate organiza online.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat.

Descriere
Inspectorul/referentul resurse umane, prin pozitia pe care o detine in cadrul departamentului de resurse umane, participa activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directa in procesul prin care organizatia isi recruteaza, angajeaza deruleaza si inceteaza raporturile de munca cu salariatii.
Ocupatia este necesara persoanelor care doresc sa se califice in intocmirea si gestionarea documentelor ce tin de evidenta muncii intr-o organizatie, de gestionare a relatiilor dintre angajati si angajatori, de recrutarea si selectarea personalului care urmeaza a fi angajat.
Inspectorul/referentul resurse umane isi desfasoara activitatea in cadrul institutiilor publice sau private, in toate organizatiile care au personal angajat pe baza de contract individual de munca, indiferent de forma de organizare juridica sau poate sa isi desfasoare activitatea si ca persoana fizica autorizata.

Competente
Dupa finalizarea cursului, absolventii promovati primesc Certificate de Absolvire, eliberate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si europeana si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

1. Planificarea activitatilor;
2. Comunicarea cu angajatii;
3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
4. Intocmirea documentelor de evidenta a personalului;
5. Gestionarea documentelor de evidenta a personalului;
6. Organizarea recrutarii personalului;
7. Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
8. Intocmirea statului de plata pentru personalul angajat;
9. Administrarea bazei de evidenta a personalului.

Durata
1 luna

Pret
PRET: 700 LEI
REDUCERE 100 LEI PENTRU PLATA INTEGRALA LA INSCRIERE