Curs Tehnician Asistență Socială

Cursul Tehnician asistență socială (cod COR 341201) este un curs de calificare, nivel 4.

Ce Face un Tehnician Asistență Socială?

Tehnicianul asistență socială sprijină asistentul social pe tot parcursul actului profesional al acestuia (diagnoză și intervenție). Tehnicianul își poate desfășura activitatea în condițiile coordonării/supervizării de către un asistent social/cabinet individual de asistență socială/societate civilă profesională de asistență socială, profesie reglementată prin Legea nr.466/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Principalele activități pe care trebuie să le desfășoare Tehnicianul asistență socială:

 • Administrează și implementează programe de asistență socială și servicii comunitare și asistă persoanele pentru rezolvarea problemelor personale şi sociale
 • Participă, după caz, la realizarea documentelor referitoare la beneficiari (analizează, verifică și obține documente necesare asistentului social);
 • Participă la organizarea întâlnirilor echipei de specialiști cu beneficiarii și membrii familiei acestora;
 • Asistă și observă interacțiunea dintre beneficiar și membrii familiei:
  1. Oferă informații asupra rolului familiei, viața de familie, parenting și sănătate,
  2. Sprijină dezvoltarea comportamentelor pozitive,
  3. Observă și anunță asistentul social despre interacțiunea dintre beneficiar și familia acestuia;
 • Culege informații necesare asistentului social în realizarea evaluării;
 • Organizează și însoțește, după caz, transportul beneficiarilor la întâlniri cu alți specialiști/servicii;
 • Întocmește rapoarte de vizită, de întâlnire, completează fișe de observație, note telefonice, sinteze și analize necesare în activitatea de monitorizare și raportare;
 • Oferă suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viață pentru beneficiar și membrii familiei acestuia;
 • Efectuează muncă de teren/deplasări în teren și muncă în echipă;
 • Se implică în gestionarea situațiilor conflictuale și comportamentelor agresive;
 • Indexează și arhivează documentele din dosarul beneficiarului conform procedurilor existente;
 • Ține la curent asistentul social despre respectarea termenelor și planificărilor;
 • Identifică și transmite asistentului social informații despre noi servicii sau resurse ce pot fi implicate în intervenție;
 • Participă la întâlnirile de supervizare lunară realizate de asistentul social, etc..

Ce Înveți la Cursul Tehnician Asistență Socială?

După finalizarea cursului Tehnician asistență socială, fiecare absolvent primește certificat -link cu certificatele, eliberat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementat de lege ca act de formare profesională cu recunoaștere națională și internațională, însoțit de supliment descriptiv ce cuprinde următoarele competențe și deprinderi:

 1. Competențe de comunicare (verbală și scrisă)
 2. Competențe analitice și de cercetare
 3. Competențe digitale
 4. Managementul timpului
 5. Arhivarea documentelor
 6. Respectarea confidențialității în asistență socială și respectarea legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal
 7. Planificarea activităților
 8. Respectarea drepturilor omului, a demnității umane și a egalității de șanse
 9. Respectarea și aplicarea legislației din domeniul asistenței sociale

Beneficiile Cursului Tehnician Asistență Socială Organizat de Asociația ASFP

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Tehnician asistență socială beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata desfășurării cursului, cum ar fi:
  • Instrumente de lucru specifice ocupației Tehnician asistență socială,
  • Videoproiector,
  • Computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs,
  • Ecran de proiectie,
  • Internet prin WI-Fi,
  • Scaune și mese adecvate procesului de învățare,
  • Flipchart,
  • Tablă etc.;
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experiență relevantă în domeniul ocupației Tehnician asistență socială;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicația WhtassApp, pentru toată perioada cursului, dar și după finalizarea acestuia, pentru informații în ocupația Tehnician asistență socială;
 • Posibilitatea identificării de locuri de muncă în domeniul ocupației Tehnician asistență socială prin anunțurile efectuate de specialiștii Asociației ASFP sau direct la sala de curs prin formatorii Asociației ASFP.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Tehnician asistență socială?

Cursul Tehnician asistență socială se organizează în Constanța. De asemenea, se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupă de minim 10 persoane.

2. Cursul Tehnician asistență socială se poate organiza și online?

Cursul se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platformă online de învățare.

3. Care sunt condițiile de studii pentru înscrierea la cursul Tehnician asistență socială?

Participanții la cursul Tehnician asistență socială trebuie să fie minim absolvenți de învățământ liceal fără diplomă de bacalaureat.

4. Care este durata cursului Tehnician asistență socială?

Cursul Tehnician asistență socială durează 8 luni de la data începerii.

La cerere, se poate desfășura și pentru o perioadă de 30 zile.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Tehnician asistență socială?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Tehnician asistență socială sunt:

(în copie)

 • carte de identitate,
 • certficat de naștere,
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul),
 • diploma de studii (învățământ liceal fără diplomă de bacalaureat),
 • competențe lingvistice, digitale, comunicare, dovedite prin obținerea certificatelor de competențe sau atestatelor aferente

(în original)

 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos.

6. Care este prețul cursului Tehnician asistență socială?

Dacă se achită integral la înscriere:

 • 1800 Lei pentru cursul cu durata de 8 luni
 • 800 Lei pentru cursul cu durata de 1 lună

Dacă se achită în rate:

 • 1900 Lei pentru cursul cu durata de 8 luni
 • 900 Lei pentru cursul cu durata de 1 lună

7. Cum mă pot înscrie la cursul Tehnician asistență socială?

Înscrierea la cursul Tehnician asistență socială se poate realiza:

 1. La biroul nostru din B-dul1 Mai nr.2, bl. J10, parter la Cursuri de Calificare;
 2. Online, prin e-mail: cursuri@asistentasiformare.ro
 3. Prin WhatsApp la nr.: 0722368648

8. În cât timp se eliberează diploma pentru Tehnician asistență socială?

Certificatul se eliberează în max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Tehnician asistență socială se ridică personal, de către fiecare absolvent, în baza cărții de identitate, de la biroul nostru din B-dul1 Mai nr.2, bl. J10, parter-Cursuri de Calificare.

Te-ar mai putea interesa și: