Curs Electromecanic

Cursul Electromecanic (cod COR 742214) reprezintă o calificare a personalului care activează în domeniul tehnic ce combină procese și proceduri extrase din ingineria mecanică și cea electrică. Electromecanica se concentrează pe interacțiunea sistemelor electrice și mecanice în ansamblu și asupra modului în care cele doua sisteme interacționează între ele.

Ce Înveți la Cursul Electromecanic?

După finalizarea cursului Electromecanic, absolvenții primesc certificate, eliberate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoaștere națională și internațională, însoțite de suplimente descriptive ce cuprind următoarele competențe și deprinderi:

 1. Aplicarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul electromecanic
 2. Aplicarea cerințelor sistemului de management al calității
 3. Citirea și înțelegerea desenelor tehnice
 4. Citirea și înțelegerea schemelor electrice
 5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
 6. Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate
 7. Utilizarea materialelor electrotehnice
 8. Utilizarea aparatelor electrice de măsura
 9. Asamblarea parților componente ale sistemelor electromecanice
 10. Verificarea materialelor
 11. Realizarea bobinelor
 12. Depanarea și recondiționarea bobinelor
 13. Montarea/ demontarea bobinelor sistemelor electromecanice
 14. Montarea, demontarea și repararea motoarelor electrice
 15. Punerea în funcțiune a sistemelor electromecanice
 16. Testarea performantei și securității sistemelor electromecanice
 17. Întreținerea sistemelor electromecanice

Opțiuni de Carieră pentru Absolvenții Cursului Electromecanic

Persoana calificată ca Electromecanic poate avea acces la programe de formare profesionala din alte grupe de baza COR, situație în care i se transferă și i se recunosc deprinderile și cunoștințele achiziționate pentru competențele și/sau activitățile specifice:

 • Electromecanic mașini și echipamente electrice,
 • Montator electromecanic.

Beneficiile Cursului Electromecanic Organizat de Asociația ASFP

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Electromecanic beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata desfășurării cursului, cum ar fi:
  • Instrumente de lucru specifice ocupației de electromecanic;
  • Videoproiector;
  • Computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs;
  • Ecran de proiecție;
  • Internet prin WI-FI;
  • Scaune și mese adecvate procesului de învățare;
  • Flipchart;
  • Tabla.
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experiență relevantă în domeniul electromecanicii;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicația WhatsApp, pentru toată perioada cursului, dar și după absolvirea acestuia, pentru informații în ocupația electromecanic;
 • Posibilitatea identificării de locuri de muncă în domeniul electromecanic prin anunțurile efectuate prin specialiștii Asociației ASFP sau direct la sala de curs prin formatorii Asociației ASFP.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Electromecanic?

Cursul Electromecanic se organizează în Constanța. De asemenea, se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupă de minim 10 persoane

2. Cursul Electromecanic se poate organiza și online?

Cursul se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platformă online de învățare.

3. Care sunt condițiile de studii pentru înscrierea la cursul Electromecanic?

Participanții la cursul Electromecanic trebuie să fie minim absolvenți de învățământ general obligatoriu.

4. Care este durata cursului Electromecanic?

Cursul Electromecanic durează 2 luni de la data începerii.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Electromecanic?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Electromecanic sunt:

(în copie)

 • carte de identitate,
 • certificat de naștere,
 • certificat de căsătorie,
 • diplomă de studii,

(în original)

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos.

6. Care este prețul cursului Electromecanic?

 • Dacă se achită integral, la înscriere: 1200 Lei
 • Pentru plata în rate: 1300 Lei

7. Cum mă pot înscrie la cursul Electromecanic?

Înscrierea la cursul Electromecanic se poate realiza:

8. In cât timp se eliberează diploma pentru cursul Electromecanic?

Certificatul se eliberează în max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Electromecanic se ridica personal, de către fiecare absolvent, în baza cărții de identitate, de la biroul nostru din Constanta, b-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter (zona gară).

Te-ar mai putea interesa și: