Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

Cursul de calificare Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare se organizeaza  in oricare din judetele unde se formeaza o grupa de minim 10 persoane.

La solicitarea participantilor, cursul se poate organiza online.

Participantii la programul de formare profesionala trebuie sa fie absolventi de invatamant profesional si competente pentru ocupatia electrician.

Descriere

Ocupația „Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare” (cod COR 741103), reprezintă o specializare a personalului care activează în rândul electricienilor din construcții, pentru practicarea acesteia fiind necesară calificarea prealabilă de electrician.

Competente

Dupa finalizarea cursului, absolventii primesc Certificate, eliberate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoastere nationala si europeana si vor fi insotite de suplimente descriptive ce cuprind urmatoarele competente profesionale dobandite:

1. Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune
2. Montarea şi utilizarea maşinilor electrice
3. Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune
4. Întreţinerea maşinilor aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune
5. Realizarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice de joasă tensiune
6. Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice
7. Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de curenţi slabi
8. Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de lumină şi de forţă
9. Utilizarea liniilor electrice aeriene şi subterane
10. Organizarea locului de muncă
11. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă
12. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
13. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
14. Întreţinerea echipamentelor de lucru
15. Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții
16. Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
17. Instalarea modulelor fotovoltaice
18. Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
19. Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice

Durata
1,5 luni

PRET: 1000 LEI
REDUCERE 100 LEI PENTRU PLATA INTEGRALA LA INSCRIERE