Curs Instalator Pentru Sisteme Fotovoltaice Solare

Cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare (cod COR 741103) este o specializare a personalului care activează în rândul electricienilor din construcții, pentru practicarea acesteia fiind necesară una din calificarea prealabilă de electrician și anume:

 • Electrician constructor
 • Electrician de întreținere în construcții;
 • Electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune;
 • Electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune;
 • Electrician constructor instalator aparatură de măsură și control;
 • Electrician constructor pentru probe și încercări funcționale;
 • Electrician în construcții civile și industriale.

Ce Înveți la Cursul Instalator Pentru Sisteme Fotovoltaice Solare?

După finalizarea cursului Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, absolvenții primesc certificate, eliberate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, reglementate de lege ca acte de studii cu recunoaștere națională și internațională, însoțite de suplimente descriptive ce cuprind următoarele competențe şi deprinderi:

 1. Organizarea locului de muncă
 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 3. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 4. Asigurarea calității lucrărilor executate
 5. Întreținerea echipamentelor de lucru
 6. Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții
 7. Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
 8. Instalarea modulelor fotovoltaice
 9. Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
 10. Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice

Opțiuni de Cariera Pentru Absolvenții Cursului de Instalator Pentru Sisteme Fotovoltaice Solare

Persoana calificată ca Instalator sisteme fotovoltaice solare poate avea acces la programe de formare profesională de nivel 3 și 4 din alte grupe de bază COR, situație în care i se transferă și i se recunosc deprinderile și cunoștințele achiziționate pentru competențele și/sau activitățile specifice:

 • Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice;
 • Instalarea modulelor fotovoltaice.

Beneficiile Cursului Instalator Sisteme Fotovoltaice Solare

Fiecare participant al Asociației ASFP înscris la cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare beneficiază de:

 • Condiții moderne de învățare atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru aplicațiile practice desfășurate pe toată durata desfășurării cursului, cum ar fi:
  • Instrumente de lucru specifice sistemelor fotovoltaice solare;
  • Videoproiector;
  • Computer pentru formator și pentru fiecare participant la curs;
  • Ecran de proiecție;
  • Internet prin WI-FI;
  • Scaune și mese adecvate procesului de învățare;
  • Flipchart;
  • Tablă.
 • Formatori dedicați procesului de instruire, care dețin experiență relevantă în domeniul sistemelor fotovoltaice solare;
 • Menținerea legăturii permanente cu formatorul/formatorii prin aplicația WhatsApp, pentru toată perioada cursului, dar și după finalizarea acestuia, pentru informații în specialitatea sistemelor fotovoltaice solare;
 • Posibilitatea identificării de locuri de munca în domeniul sistemelor fotovoltaice solare prin anunțurile efectuate prin specialiștii Asociației ASFP sau direct la sala de curs prin formatorii Asociației ASFP.

Întrebări Frecvente

1. Unde se organizează cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare?

Cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare se organizează în Constanța. De asemenea, cursul se poate organiza și în oricare din județele unde se formează o grupă de minim 10 persoane.

2. Cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare se organizează si online?

Se poate organiza online, în condiții speciale, Asociația ASFP având propria platformă online de învățare.

3. Care sunt condițiile de studii pentru înscrierea la cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare?

Participanții la cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare trebuie să fie minim absolvenți de învățământ profesional și să dețină obligatoriu competentele pentru cel puțin una din calificările electrician specificate la punctul I.

4. Care este durata cursului Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare?

Cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare durează 1,5 luni de la data începerii.

5. Care sunt actele necesare pentru înscrierea la cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare?

Actele necesare pentru înscrierea la cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare sunt:

(în copie)

 • carte de identitate
 • certificat de naștere
 • certificat de căsătorie
 • diplomă de studii
 • certificat de calificare pentru una din ocupațiile electrician specificate mai sus

(în original)

 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie – clinic sănătos, apt din punct de vedere psiho-somatic.

6. Care este prețul cursului Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare?

 1. Dacă se achită integral, la înscriere: 1100 lei
 2. Pentru plata în rate: 1200 lei

7. Cum mă pot înscrie la cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare?

Înscrierea la cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare se poate realiza:

 1. La biroul nostru din B-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter
 2. On-line, prin e-mail: cursuri@asistentasiformare.ro
 3. Prin WhatsApp la nr.: 0722368648

8. In cât timp se eliberează diploma pentru cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare?

Certificatul se eliberează in max. 30 de zile de la susținerea examenului de absolvire.

9. De unde îmi pot ridica diploma?

Certificatul pentru cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare se ridica personal, de către fiecare absolvent, în baza cărții de identitate, de la biroul nostru din B-dul 1 Mai nr.2, bl. J10, parter.

Te-ar mai putea interesa și: