Obiective

 

Asociatia de Dezvoltare pentru Asistenta Sociala si Formare Profesionala (ASFP) Constanta are urmatoarele obiective: formarea profesionala a adultilor prin cursuri de calificare autorizate prin Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), oferirea de consultanta si informare pentru inscrierea la cursuri de calificare autorizate, consiliere, orientare si formare profesionala continua, promovarea incluziunii sociale prin facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, cooperarea cu organisme romane si straine ce desfasoara servicii sociale.