Proiecte implementate

1. SPRIJIN PENTRU PERSOANELE VUNERABILE IN CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID-19

Asociatia de Dezvoltare pentru Asistenta Sociala si Formare Profesionala (ASFP) a implementat in perioada august 2020 – aprilie 2021 proiectul “SPRIJIN PENTRU PERSOANELE VUNERABILE IN CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID-19”, cod Mysmis 137872 – cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman.

Obiectivul general: cresterea calitatii vietii si combaterea situatiilor de risc si vulnerabilitate pentru persoanele varstnice si cu dizabilitati izolate la domiciliu sau cu restrictii si dificultati de deplasare.

Obiectivul specific: cresterea calitatii vietii si combaterea situatiilor de risc si excluziune sociala pentru minim 100.000 persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, în contextul pandemiei COVID-19.

In scopul atingerii obiectivelor stabilite, asociatia noastra a efectuat urmatoarele activitati:

  • Identificarea a 800 persoane vulnerabile (persoane varstnice sau persoane cu dizabilitati) si facilitatea procedurilor de inregistrare a acestora (completare formular grup tinta)
  • Efectuarea de anchete sociale initiale specifice activitatilor acestui proiect care vor fi insotite de planuri de interventie individuale, in functie de gradul de risc identificat.
  • Monitorizarea periodica, in functie de planul de interventie, a persoanei vulnerabile sprijinite, precum si referirea acesteia, daca este cazul, catre servicii sociale sau medicale de specialitate in functie de nevoia identificata.
  • Constituirea la nivel comunitar a unei retele de persoane resursa, care vor constitui un sprijin pentru monitorizarea si sprijinul persoanelor vulnerabile din comunitate. Aceasta retea de persoane resursa va constitui un mecanism durabil pe termen lung la nivel comunitar, care va putea fi implicat in alte initiative viitoare.

 

2. VREI O VIATA DE CALITATE? IMPLICA-TE!

Asociatia de Dezvoltare pentru Asistenta Sociala si Formare Profesionala (ASFP) a implementat in perioada iulie – august 2016 proiectul VREI O VIATA DE CALITATE? IMPLICA-TE!, finantat prin Ministerul Tineretului si Sportului – Directia Judetana pentru Sport si Tineret Ialomita – din bugetul P2 – Programul de susținere a acțiunilor de tineret și din bugetul P4 – Programul pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special.

Proiectul VREI O VIATA DE CALITATE? IMPLICA-TE! a avut ca scop cresterea gradului de implicare a tinerilor in viata comunitatii prin constituirea unei echipe de voluntari care sa initieze activitati pentru dezvoltare comunitara, urmarindu-se promovarea valorilor democratice europene.

Asociatia noastra a format un grup de 10 tineri din judetul Ialomita cu varste cuprinse intre 14 ani si 35 ani, care au dobandit cunostinte noi cu privire la metodele si mijloacele de participare la viata comunitatii, avand ca rezultat constituirea intr-un grup de sine statator de voluntari. Ulterior perioadei de desfasurare a proiectului, grupul a identificat resurse pentru implicarea factorilor interesati in diverse activitati de dezvoltare comunitara.

In cadrul intalnirilor de lucru, formatorii au oferit tinerilor repere metodologice si mijloace non-formale si informale necesare participarii in mod democratic la viata comunitara si au oferit sprijinul pentru constituirea acestora intr-o echipa de voluntari care a devenit factor de schimbare pozitiva la nivelul comunitatii din care face parte.

Tinerii au avut la dispozitie atat suporturile teoretice necesare, cat si metodele practice de interventie pentru cresterea capacitatii de identificare a nevoii si a resurselor necesare pentru schimbare.

Impactul proiectului a dus la manifestarea tinerilor intr-un cadru non-formal, folosind comunicarea ca o competenta ce faciliteaza sustinerea ideilor pentru schimbare, oferind un plus de valoare dialogului cu cei din jur si determinand actiuni care conduc la dezvoltare comunitara.

 

Membrii Asociatiei de Dezvoltare pentru Asistenta Sociala si Formare Profesionala (ASFP), au fost implicati in diverse proiecte care au vizat:

  1. Eliminarea discriminarii, promovarea incluziunii sociale a minoritatilor etnice avand ca beneficiari directi/indirecti, copiii si tinerii proveniti din medii defavorizate (tineri de etnie rroma, tineri proveniti din mediul rural, tineri someri etc., precum si sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia persoanelor sau grupurilor aflate in situatii vulnerabile, combaterea stereotipurilor si a stigmatizarii, responsabilitatea si participarea comuna (cresterea gradului de participare a cetatenilor/tinerilor la politicile de incluziune sociala), promovarea cetateniei active, incluziunea sociala si solidaritatea in randul tuturor tinerilor, crearea unui numar mai mare de oportunitati egale pentru toti tinerii in educatie si pe piata muncii, egalitatea de sanse si combaterea discriminarii.
  2. Integrarea pe piata fortei de munca si in viata activa, la nivelul regiunilor Bucuresi-Ilfov Sud-Muntenia Sud-Est Nord-Est Nord-Vest, a persoanelor angajate pe piata muncii din domeniul constructii si material pentru constructii aflate in perioada de crestere a nivelului de calificare, prin implementarea unui plan integrat de mauri avand drept suport facilitarea accesului la informatie in urma utilizarii tehnologiilor informatiei moderne.
  3. Imbunatatirea calitatii resurselor umane din comunitatile rurale din Regiunea Sud Est, prin atragerea si facilitarea integrarii pe piata muncii in activitati non agricole si prin educatie, consiliere si asistenta antreprenoriala a somerilor, a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta.
  4. Integrarea pe piata fortei de munca si in viata activa, a persoanelor angajate pe piata muncii din domeniul constructii si a materialelor pentru constructii aflate in perioada de crestere a nivelului de calificare, prin implementarea unui plan integrat de masuri avand drept suport facilitarea accesului la informatie in urma utilizarii tehnologiilor informatiei moderne.
  5. Dezvoltarea competentelor si cunostintelor profesionale prin accesul si participarea la cursuri de formare pentru dobandirea unei calificari complete, fie prima calificare sau o noua calificare a persoanei care participa la formarea profesionala.
  6. Dezvoltarea unor masuri integrate de abordare sistemica pentru prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane, respectiv dezvoltarea unitara si eficienta a serviciilor furnizate victimelor violentei asupra femeilor si a traficului de persoane, prin formare profesionala si calificare in domeniul incluziunii sociale relevante pentru prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane.