Proiecte

Membrii Asociatiei de Dezvoltare pentru Asistenta Sociala si Formare Profesionala (ASFP), au fost implicati in diverse proiecte care au vizat:

  1. Eliminarea discriminarii, promovarea incluziunii sociale a minoritatilor etnice avand ca beneficiari directi/indirecti, copiii si tinerii proveniti din medii defavorizate (tineri de etnie rroma, tineri proveniti din mediul rural, tineri someri etc., precum si sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia persoanelor sau grupurilor aflate in situatii vulnerabile, combaterea stereotipurilor si a stigmatizarii, responsabilitatea si participarea comuna (cresterea gradului de participare a cetatenilor/tinerilor la politicile de incluziune sociala), promovarea cetateniei active, incluziunea sociala si solidaritatea in randul tuturor tinerilor, crearea unui numar mai mare de oportunitati egale pentru toti tinerii in educatie si pe piata muncii, egalitatea de sanse si combaterea discriminarii.
  2. Integrarea pe piata fortei de munca si in viata activa, la nivelul regiunilor Bucuresi-Ilfov Sud-Muntenia Sud-Est Nord-Est Nord-Vest, a persoanelor angajate pe piata muncii din domeniul constructii si material pentru constructii aflate in perioada de crestere a nivelului de calificare, prin implementarea unui plan integrat de mauri avand drept suport facilitarea accesului la informatie in urma utilizarii tehnologiilor informatiei moderne.
  3. Imbunatatirea calitatii resurselor umane din comunitatile rurale din Regiunea Sud Est, prin atragerea si facilitarea integrarii pe piata muncii in activitati non agricole si prin educatie, consiliere si asistenta antreprenoriala a somerilor, a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta.
  1. Integrarea pe piata fortei de munca si in viata activa, a persoanelor angajate pe piata muncii din domeniul constructii si a materialelor pentru constructii aflate in perioada de crestere a nivelului de calificare, prin implementarea unui plan integrat de masuri avand drept suport facilitarea accesului la informatie in urma utilizarii tehnologiilor informatiei moderne.
  2. Dezvoltarea competentelor si cunostintelor profesionale prin accesul si participarea la cursuri de formare pentru dobandirea unei calificari complete, fie prima calificare sau o noua calificare a persoanei care participa la formarea profesionala.
  3. Dezvoltarea unor masuri integrate de abordare sistemica pentru prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane, respectiv dezvoltarea unitara si eficienta a serviciilor furnizate victimelor violentei asupra femeilor si a traficului de persoane, prin formare profesionala si calificare in domeniul incluziunii sociale relevante pentru prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane.